Ariara, private luxury island in Philippines, available for rent

Ariara, private luxury island in Philippines, available for rent. http://google.com/newsstand/s/CBIwyeGKgjo

Advertisements

TLE

TLE1.png

Image

Bob Ong Quotes

“Lahat tayo binigyan ng
chance maging TANGA.
Pero hindi porket libre,
aaraw-arawin mo na.” 

Mirriam Santiago Lines

Sa Kopyahan, ang may pinaka-gusot na papel,

yun ang original.

Bob Ong Quotes

“Dalawang dekada
ka lang mag-aaral. Kung di mo
pagtitiyagaan, anak, limang dekada
ng kahirapan ang kapalit. Sobrang
lugi. Kung alam lang iyon ng mga
kabataan, sa pananaw ko e walang
gugustuhing umiwas sa eskwela.”
– Bob Ong, Macarthur

Bob Ong Quotes

“Nalaman kong hindi pala
exam na may passing rate ang buhay.
Hindi ito multiple choice,
identification, true or false,
enumeration, o fill-in-the-blanks
na sinasagutan, kundi essay na
isinusulat araw-araw. Huhusgahan
ito hindi base sa kung tama o mali
ang sagot, kundi base sa kung may
kabuluhan ang mga naisulat o wala.
Allowed ang erasures”
– Bob Ong, ABNKKBSNPLAKo?!

Bob Ong Quotes

“Nakalimutan na ng tao ang kabanalan
n’ya, na mas marami pa s’yang alam
kesa sa nakasulat sa Transcript of
Records n’ya, mas marami pa s’yang
kayang gawin kesa sa nakalista sa
resume n’ya, at mas mataas ang halaga
n’ya kesa sa presyong nakasulat sa
payslip n’ya tuwing sweldo. ”

– Bob Ong, ABNKKBSNPLAKo?!

Previous Older Entries Next Newer Entries

%d bloggers like this: