Stop and Chow

Advertisements

Ariara, private luxury island in Philippines, available for rent

Ariara, private luxury island in Philippines, available for rent. http://google.com/newsstand/s/CBIwyeGKgjo

TLE

TLE1.png

Image

Bob Ong Quotes

“Lahat tayo binigyan ng
chance maging TANGA.
Pero hindi porket libre,
aaraw-arawin mo na.” 

Mirriam Santiago Lines

Sa Kopyahan, ang may pinaka-gusot na papel,

yun ang original.

Bob Ong Quotes

“Dalawang dekada
ka lang mag-aaral. Kung di mo
pagtitiyagaan, anak, limang dekada
ng kahirapan ang kapalit. Sobrang
lugi. Kung alam lang iyon ng mga
kabataan, sa pananaw ko e walang
gugustuhing umiwas sa eskwela.”
– Bob Ong, Macarthur

Bob Ong Quotes

“Nalaman kong hindi pala
exam na may passing rate ang buhay.
Hindi ito multiple choice,
identification, true or false,
enumeration, o fill-in-the-blanks
na sinasagutan, kundi essay na
isinusulat araw-araw. Huhusgahan
ito hindi base sa kung tama o mali
ang sagot, kundi base sa kung may
kabuluhan ang mga naisulat o wala.
Allowed ang erasures”
– Bob Ong, ABNKKBSNPLAKo?!

Previous Older Entries Next Newer Entries

%d bloggers like this: